phone: +420 776 223 443
e-mail: support@londoncreative.co.uk
Info lanjut, klik di sini

Mar 4, 2011

PERJALANAN ABADI


 1) Alam Kubur

Awal persinggahan menuju akhirat. Ia merupakan lubang neraka bagi kafir
dan orang munafik, namun merupakan taman bagi orang mukmin. Ada siksa di
dalam kubur atas beberapa maksiat seperti tidak membersihkan diri dari
air kencing, mengadu domba, berkhianat dalam hal rampasan perang, tidur
melalaikan solat, tidak membaca Quran, berzina, homoseksual, riba, tidak
membayar hutang dan sebagainya. Yang dapat menyelamatkan diri dari
siksaan kubur adalah amal saleh yang ikhlas kerana Allah, membaca surah
Al-Mulk dan sebagainya. Yang dilindungi dari siksa kubur adalah orang
yang  mati syahid, orang yang mejaga perbatasan dari musuh, orang yang
meninggal pada hari jumaat, orang yang menderita kerana sakit perut dan
sebagainya.


2) TIUPAN SANGKAKALA

Ialah sangkakala besar yang dikulum oleh Israfil menunggu kapan
diperintahkan untuk meniupnya iaitu tiupan faza (kematian) berdasarkan
firman Allah "Dan ingatlah hari ketika sangkakala, maka terkejutlah
segala yang d langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah"
surah An-Naml 87, maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah 40 masa
ditiupkan dengan tiupan ba'ts (kebangkitan) berdasarkan firman Allah
"Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka
berdiri menunggu keputusan masing-masing" surah Az-Zumar 68.


3) HARI KEBANGKITAN

Kemudian Allah menurunkan hujan, maka tumbuhlan jasad-jasad (dari
sebiji tulang pangkal ekor) yang mejadikan ciptaan baru yang tidak mati.
Mereka dibangkitkan dalam keaddan tidak beralas kaki dan tidak
berpakaian. Mereka dapat melihat para malaikat dan jin, dibangkitkan
sesuai dengan amal perbuatan mereka.


4) PADANG MAHSYAR

Allah mengumpulkan semua mahluk untuk dihisab, Mereka semua berada dalam
kondisi ketakutan seperti orang mabuk, pada hari yang agung masanya
setara dengan 50 ribu tahun, seakan-akan dunia mereka hanyalah sesaat
saja. Matahari menjadi dekat dan manusia tenggelam dalam keringat mereka
sesuai dengan amal perbuatan mereka. Pada hari itu terjadi perseteruan
antara orang-orang yang lemah dan para pembesar mereka (ketika di
dunia). Orang kafir berseteru sesamanya, dengan syaitannya dan anak
buahnya dan mereka saling melaknat. Orang yang zalim akan menggigit
kedua tangannya. Neraka jahanam pun didatangkan, ditarik dengan 70 ribu
tali kekang, setiap tali dikekang ditarik oleh tujuh 70 ribu malaikat.
Jika orang kafir melihatnya, ia berharap menjadikan dirinya sebagai
tebusan atau menjadi debu. Adapun para pelaku maksiat, orang yang tidak
membayar zakat, hartanya dijadikan lempengan api lalu diseterika
dengannya. Sedang orang-orang yang sombong dan angkuh, mereka
dikumpulkan bagai semut. Para pelanggar janji, pengkhianat dan perampas
harta orang lain akan diungkap kejahatannya dan pencuri akan datang
membawa barang curiannya. Segala yang tersembunyi akan dinampakkan.
Adapun orang yang bertakwa, hal itu tidak menjadikan mereka takut,
bahkan hal iti berlalu bagaikan solat zuhur.


5. SYAFAAT

Syafaat uzhma (agung), khusus bagi Nabi kita SAW untuk semua umat
manusia pada hari mahsyar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan
segera dihisab. Adapun syafaat  ammah (umum) adalah bagi Nabi kita SAW
dan selain beliau, seperti mengeluarkan orang-orang yang beriman dari
neraka dan mengangkat darjat mereka.


6. HISAB (PERHITUNGAN)

Manusia dihadapkan kepada Rabb mereka dengan bersaf-saf (barisan).
Kemudian diperlihatkan segala amal perbuatan mereka dan mereka diminta
pertanggungjawabkan. Begitu juga tentang umur, masa muda, harta benda,
ilmu, janji, kenikmatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Orang kafir
dan munafik akan dihisab di hadapan seluruh mahluk, untuk mempermalukan
mereka dan menengakkan hujah atas mereka, dan agar manusia, bumi, malam
dan siang, harta benda, malaikat dan seluruh anggota badan akan menjadi
saksi atas diri mereka, sehingga terbuktilah dosa-dosa mereka dan mereka
mengakuinya. Sedangkan orang mukmin, Allah akanmenghisabnya secara
berduaan dengannya, maka Allah akan memberitahu kepadanya segala
dosannya dan ia pun akan mengakuinya, sehingga ketika ia melihat dirinya
pasti akan binasa, Allah berfirman kepadanya "Aku telah menutupi
dosa-dosamu itu di dunia, dan Aku mengampuninya bagimua pada hari ini".
Umat yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad dan amalan yang
pertama kali dihisab adalah solat.0 Comments:

---Leave your comment here..---

PENAJA BLOG

Info lanjut klik di sini